سینی ,متصل ,زمین ,هادی ,شوند ,کابل ,متصل شوند ,یکدیگر متصل 

قانون NEC13 الزامات سینی های کابل را جهت کاهش ولتاژهای القایی در زمان خطای زمین مشخص می کند.باید تمام بخش های فلزی سینی با اتصالات صحیح به یکدیگر متصل شوند.صفحات مکانیکی متصل به هم نمی توانند مسیر زمین کافی و مطمعن را بار یجریان ها یخطا فراهم کنند.بنابراین باید جامپر یا اتصال های جوشی در محل اتصالات  سینی ها به کار رود.اگر یک سینی فلزی به یک هادی زمین متصل باشد هادی به بیرون یا داخل سینی متصل می شود.وقتی از سرپوش های سینی کابل استفاده شود باید آن ها با یک هادی انعطاف پذیر به یکدیگر متصل شوند.همچنین سینی ها به سازه فولادی ساختمان متصل می شوند.

www.parsshabakeh.com

منبع اصلی مطلب : تجهیزات شبکه
برچسب ها : سینی ,متصل ,زمین ,هادی ,شوند ,کابل ,متصل شوند ,یکدیگر متصل
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : زمین کردن سینی های کابل